מעפילי "אקסודוס" - ציבור שעמד במבחן

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)9-14
מספר עמודים6
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך22
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • העפלה
  • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי