מעורבות וקרבנוּת ברשת בקרב תלמידים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות וללא הפרעה זו והקשר למסוגלות עצמית חברתית, בדידות ותמיכה חברתית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

אלימות ברשת מוגדרת כפעולה מכוונת, באמצעות תקשורת אלקטרונית, שמטרתה לפגוע באדם אחר, להביכו או להשפילו. מתבגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות מצויים בסיכון גבוה יותר למעורבות ברשת, כפוגעים או כקרבנות, לכן מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את שכיחות המעורבות ברשת ואת הקשר שלה לתפיסת מסוגלות עצמית חברתית של התלמידים, לתחושת הבדידות שלהם ולמידת התמיכה החברתית שהם מקבלים. במחקר השתתפו 140 תלמידים מתבגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות ו-332 תלמידים ללא הלקות, הלומדים בכיתות משולבות. כל משתתף מילא ארבעה שאלונים במהלך שיעור בכיתה. מתוצאות המחקר עולה כי תלמידים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות דיווחו על מעורבות גבוהה יותר בבריונות ברשת, הן כקרבנות, הן כפוגעים והן כעדים למעשי בריונות. ניתוחי שונות מרובה דו-כיוונית מעלים כי תלמידים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות שהיו עדים לבריונות ברשת דיווחו על תחושות בדידות חברתית ובדידות רגשית גבוהות יותר ועל מסוגלות עצמית חברתית נמוכה יותר מאלו שדווחו על ידי תלמידים ללא לקות. מחקרים נוספים צריכים לבחון את מידת מעורבותם של תלמידים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות בבריונות ברשת ואת תרומת המאפיינים האישיים והסביבה להתמודדות יעילה בתופעה זו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)93-112
מספר עמודים20
כתב עתמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
כרך39
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • בדידות
  • בריונות ברשת
  • הפרעות קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות אצל ילדים ונוער
  • מסוגלות עצמית
  • מתבגרים והתבגרות -- היבטים נפשיים
  • רשתות חברתיות (סוציולוגיה)
  • תוקפנות אצל ילדים ונוער
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי