מעורבות ופגיעות ברשת בקרב סטודנטים עם וללא לקות למידה - מחקר חלוץ: [פוסטר אקדמי]

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרת המחקר לבחון מעורבותם ופגיעותם ברשת של סטודנטים עם וללא לקות למידה, והקשר לתחושות רגשיות ולדרכי התמודדות. שוער כי סטודנטים עם לקות למידה יהיו פגיעים יותר לבריונות ברשת בהשואה לסטודנטים ללא לקות. במחקר הנוכחי השתתפו 90 סטודנטיות בגילאי 20-30 שהתנדבו למלא שאלונים על שמוש ברשת, פגיעות ותגובות לאלימות ברשת, תמיכה חברתית ותחושת רווחה אישית. 40 סטודנטיות היו עם לקות למידה ו- 50 סטודנטיות ללא לקות. מדיווחי הסטודנטיות ניכר כי סטודנטיות ללא לקות עושות שימוש רב יותר במחשב ובעלות יכולת ושליטה טובה יותר במחשב מאשר סטודנטיות עם לקות. 29 אחוזים מכלל המשתתפות דיווחו כי היו קורבנות לבריונות ברשת ו-37אחוזים דיווחו כי היו עדות ו/או מכירות אדם אחר אשר היה קורבן לבריונות ברשת. אף אחת לא הצהירה שהשתתפה במעשה בריונות ברשת. ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים בין סטודנטיות עם לקות לסטודנטיות ללא לקות למידה בהתייחס למידת הפגיעות לאלימות ברשת, לדרכי התגובה ותפיסת הרווחה האישית. על מנת להכליל את תוצאות המחקר, נחוץ מחקר עם מדגם רחב יותר. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים236-237
מספר עמודים2
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • אלימות
  • בריונות ברשת
  • לקות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
  • סטודנטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי