מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך: נייר מדיניות

ורדה שיפר, יצחק ברקוביץ, שחר בר–יהודה, גרניט אלמוג–ברקת

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

סדרות פרסומים

שםסדרת מדיניות חנוך ופדגוגיה

הערה ביבליוגרפית

מסמך זה הוכן בשיתוף פעולה של מכון ון ליר בירושלים, מכון מנדל למנהיגות,
ומינהל להכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך,
ובסיוע לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

Keywords

  • Education -- Israel -- Finance
  • Nonprofit organizations -- Israel
  • Volunteer workers in education -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי