מעבר למהירות האור

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)21-24
מספר עמודים4
כתב עתלדעת: מדע לנוער המתבגר
כרךח'
מספר גיליון9-10
סטטוס פרסוםפורסם - 1978

IHP publications

  • ihp
  • חלקיקים אלמנטריים
  • מהירות האור

פורמט ציטוט ביבליוגרפי