מעברים של ידע ואינטימיות טקסטואלית בתרבות היהודית : טקסטים, כתבי יד וספרים מודפסים: מקראה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהTransmission of Knowledge in Jewish Culture: a reader
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מהדורהמהדורה פנימית.
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

פורמט ציטוט ביבליוגרפי