מספיק מעניינות, אמיתיות, יכיחות [ביקורת על ספרו של ארנון אברון "משפטי גדל ובעית היסודות של המתמטיקה"] תל-אביב, משרד הבטחון, תשנ"ח.

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
כתב עתהארץ ספרים
כרך356
סטטוס פרסוםפורסם - 22 דצמ׳ 1999

Keywords

  • מתמטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי