מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Crusades:: History and Historiography
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

פורמט ציטוט ביבליוגרפי