מסעותי באינטרנט - מדור לאתרים ספרותיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)50-54
מספר עמודים5
כתב עתרסלינג: במה חלופית לטקסטים עבריים - ספרות-תרבות
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט
  • אתרים באינטרנט
  • ספרות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי