מסורת ושינוי: מסירת ידע בקרב יהודי מערב אירופה בימי הביניים: [מאמר ביקורת]

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר עוסק בתהליכי מסירת ידע בחברה היהודית אשכנזית ובהשפעתם של התהליכים הללו על צורתו הסופית של ידע זה. הוא בוחן שינויים שעבר ידע יהודי מסוגים שונים בתהליך מסירתו ומגיע למסקנה כי תהליך המסירה שגרר ריבוי נוסחאות, הוביל בסופו לאחדות וליצירת תרבות יהודית אחידה דווקא.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)406-410
מספר עמודים5
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך77
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • יהודי אירופה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי