מ"סדר המערכה" ל"סדר המעמדות": גלגוליו של מנהג ליטורגי בימי הביניים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרתו של המאמר היא להציג תמונה רחבה ככל האפשר של "סדר המערכה" מהופעתו הראשונה בכ"י אוקספורד ועד לראשית תקופת הדפוס. המאמר מבוסס על 38 כתבי יד של סידורים וקובצי תפילה שבהם נמצא "סדר המערכה", ובעזרתם מבקש מחבר המאמר להתחקות אחר תהליכי היווצרותו, אחר הרכביו השונים ואחר גלגוליו בין מנהגי התפילה השונים שנהגו ביבשת אירופה בימי הביניים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)293-310
מספר עמודים18
כתב עתתרביץ: רבעון למדעי היהדות
כרךעג
מספר גיליוןב
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

הערה ביבליוגרפית

בנספח (ע' 303-310) תיאור סינופטי של כל "סדרי המערכה" עפ"י כתבי-יד מן המאה הי"ב-הט"ו.

IHP publications

 • ihp
 • Bible -- Pentateuch -- Reading
 • Jews -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Judaism -- Customs and practices
 • Prayer -- Judaism
 • Siddur
 • אליהו הזקן ממנש
 • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
 • מנהגים יהודיים
 • סידור תפילה
 • קריאת התורה
 • תפילה (יהדות)

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Europe -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Judaism -- Prayers and devotions -- History and criticism
 • Judaism -- Prayers and devotions -- Manuscripts
 • Prayer -- Judaism -- Customs and practices
 • Prayer -- Judaism -- History
 • Prayer -- Judaism -- Manuscripts

פורמט ציטוט ביבליוגרפי