מסגרת תאורטית חדשה: אנליטיקות למידה ארגוניות במוסדות להשכלה גבוהה

רוני נבון, יורם קלמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מציג פיתוח של מסגרת תאורטית לאנליטיקות למידה ארגוניות במוסדות להשכלה גבוהה. בשונה מאנליטיקות למידה רגילות, אנליטיקות למידה ארגוניות משמשות מגוון רחב הרבה יותר של בעלי עניין במוסדות להשכלה גבוהה. המאמר מציג מסגרת תאורטית ראשונית לפיתוח ושימוש באינדיקטורים (KPIs – Indicators Performance Key ,(שיסיעו לדרגים השונים במוסדות להשכלה גבוהה לקבל החלטות מבוססות-מידע ולכן מושכלות יותר. המסגרת התאורטית פותחה על ידי שילוב של שני מודלים: "מודל מדדי הביצוע הגלובליים" מתורת האילוצים ו"המודל למערכות מידע בארגונים" של גורי ומורטון. המסגרת התאורטית מתווה קווים מנחים לתהליך פיתוח ה-KPIs ולשימוש בהם כדי להגדיר יעדים, מדדי השוואה, ואבני דרך למעקב אחר היישום, כמו גם לצרכי למידה ארגונית. כל אלו ממוקדים בשיפור איכות ההוראה והלמידה במוסד, וביכולתו של המוסד להשיג את יעדיו הפדגוגיים. בנוסף, המאמר מדגים את יישום המסגרת המוצעת על אוניברסיטה תאורטית סינתטית כמודל שבו מתרחש התהליך ומלווה את ההדגמה עם דוגמאות ספציפיות מתחומי פעילות טיפוסיים של אוניברסיטאות. מודל זה נמצא בשלבים ראשונים של יישום במוסד ישראלי להשכלה גבוהה. (מתוך המאמר) מילות מפתח נוספות: אנליטיקות למידה, KPI.
כותר מתורגם של התרומהOrganizational Learning Analytics for Higher Education Institutions:: A Novel Theoretical Framework
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי:
כותר משנה של פרסום המארחספר הכנס השמונה־עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
עמודים62-69
מספר עמודים8
סטטוס פרסוםפורסם - 2023
אירועהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי:: הכנס השמונה־עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - Open University of Israel, Raanana, ישראל
משך הזמן: 21 פבר׳ 2023 → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2023/pages/default.aspx

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי:
כותר מקוצרכנס צ'ייס
מדינה/אזורישראל
עירRaanana
תקופה21/02/23 → …
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • אנליטיקות למידה
  • למידה ארגונית
  • מדדי ביצוע
  • מדידה והערכה
  • מוסדות להשכלה גבוהה

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'מסגרת תאורטית חדשה: אנליטיקות למידה ארגוניות במוסדות להשכלה גבוהה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי