מנות חינוך שוות - מנות חינוך שונות (נושא מתוך הקורס: "הוראה יחידנית" בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)13-16
מספר עמודים4
כתב עתאגרת לחנוך: רבעון לחנוך קיבוצי
כרך91
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

IHP publications

  • ihp
  • הוראה פרטנית
  • חינוך

פורמט ציטוט ביבליוגרפי