מנדל פייקאז' (1922-2011)

גד שגיב, דוד אסף

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר סוקר את עבודותיו ומחקריו של מנדל פייקאז', מגדולי חוקרי החסידות, שהיה מהאחרונים שבהם שגם הכירו באופן בלתי אמצעי את ההווי החסידי במזרח אירופה שלפני השואה. למאמר מצורפת רשימה ביביליוגרפית של מחקריו ופרסומיו של החוקר מנדל פייקאז', שהוכנה ונערכה ע"י פרופ' דוד אסף.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)219-234
מספר עמודים16
כתב עתגלעד
כרך23
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Hasidism
  • Historians
  • Piekarz, Mendel
  • היסטוריונים
  • חסידות
  • פיקז', מנדל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי