מנבי-סמואל ל'מבצע קלשון', או 'הימים האדומים': הכוחות הערביים הבלתי סדירים בקרבות ירושלים, משלהי אפריל עד שלהי מאי 1948

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחבר המאמר מציג את המלחמה בירושלים מזווית הראייה של הלוחמים הערבים. בהסתמכו על מקורות ערביים סוקר ובוחן החוקר את הכוחות הערביים השונים, הרכבם, רמתם, מפקדיהם והיחסים ביניהם, ומנסה לתת תשובה לשאלה מדוע נשמטה מידם השליטה בעיר. כאחד המחקרים המעטים על הצד הערבי במלחמת העצמאות, מהווה מאמר זה תרומה חשובה למחקר המלחמה הזאת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)ו: 55-98
כתב עתעלי זית וחרב
כרךו'
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: יהודים וערבים במאבק על ארץ ישראל בעריכת אסנת שירן

IHP publications

  • ihp
  • ירושלים (יישוב עירוני) -- היסטוריה -- 1945-1948
  • מבצע קלשון
  • מלחמת העצמאות
  • ערבים בארץ-ישראל -- ירושלים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי