מן המסה על הסובלנות אל הסובלנות כמשא: וולטר, הדת והדעת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהFrom Treatise about tolerance to tolerance as burden and "Voltaire, Religion and Knowledge
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחוולטר, המסה על הסובלנות
עורכיםדניס שרביט, אבי שגיא
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת כרמל
עמודים11-52
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי