ממשפחה אובדת למשפחה עובדת: שינוי המדיניות או שינוי הארגון?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

אחד מהמחסומים הבולטים לקידומה של "מדיניות תומכת משפחה" הם הערכים התרבותיים המושרשים לגבי עבודה ומשפחה, לפיהם האישה אחראית מרכזית לבית ולטיפול בילדים והגבר צריך לפרנס את המשפחה. ההיגיון של "הספירות הנפרדות" מונע ממנהלים ומארגונים לפעול לשינוי ארגוני יסודי. על פי הנחת "העובד האידיאלי", נאמנות ותפוקה נמדדות על ידי מספר שעות עבודה. ארגונים המעוניינים לשלב בין דרישות העבודה ודרישות המשפחה צריכים לאמץ תרבות ארגונית התומכת בכך. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)42-43
מספר עמודים2
כתב עתפרלמנט נשים: במה לפוליטיקה מזוית אחרת
כרךדצמבר-אוקטובר
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • עבודה ומשפחה
  • תדמית האישה
  • תרבות ארגונית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי