ממצאי סקר השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער: "כן" לגלישה בטוחה, "לא" לשימוש כפייתי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המחקר בוחן קשרים בין השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת, שימוש כפייתי באינטרנט וחשיפה עצמית. 3867 ילדים ובני נוער ישראלים מהמגזר היהודי, הערבי והבדואי השיבו לסקר מקוון. המשתתפים מכל המגזרים דיווחו על שימוש גבוה ברשת לצורכי הלמידה - לחיפוש מידע ולהכנת שיעורי בית כמו גם על שיעור נמוך יחסית של שימוש כפייתי ביישומי הרשת ("התמכרות" לאינטרנט). בנוגע לסוגי הקשרים ברשת, המשתתפים מכל המגזרים דיווחו על קשרים רבים עם אנשים מוכרים – משפחה וחברים ופחות על קשרים מקוונים באופן מלא - עם מי שהכירו ברשת. מעטים מאוד דיווחו על מפגשים פנים-אל-פנים עם מי שהכירו באינטרנט, ממצא שמרמז על מודעות הילדים לסכנות הטמונות במפגש כזה. הבדלים מובהקים בין המגזרים בשימוש בחלק מהיישומים ובהתנהגות ברשת מצביעים על רב-תרבותיות בשימוש באינטרנט, לרבות בקרב דוברי אותה השפה. בכל המגזרים נמצא קשר חזק בין שימוש כפייתי ברשת ומידת חשיפה עצמית. כפייתיות השימוש ברשת וחשיפה עצמית נמצאו שתיהן בקשר חזק עם התנהגויות בלתי-רצויות של המשתתפים-העברת תמונות, פרטים על בית ספר וכתובת מגורים למי שהכירו ברשת, כניסות לאתרים אסורים, כמו גם עם חוויות בלתי-רצויות - קבלת תגובות, תמונות או סרטונים שגרמו למשתתפים תחושת אי-נוחות. לכן, בתכנון פעילויות במוסדות חינוך שמטרתן חיזוק גלישה בטוחה מומלץ להגביר את מודעות הצעירים לסכנות הטמונות בחשיפה עצמית מול אנשים שהכירו ברשת. משתני כפייתיות השימוש ומידת חשיפה עצמית לא נמצאו בקשר מובהק סטטיסטית עם פעילויות לימודיות - למידה ברשת עם תלמידים מהכיתה, הכנת שיעורי בית, חיפוש מידע, וגם לא עם שימוש ביישומי האינטרנט בהקשר חינוכי - קריאה וכתיבה בפורומים כיתתיים. מן הממצאים אלה משתמע כי מורים יכולים לעודד שימוש ברשת למטרות לימודיות ללא חשש לעודד שימוש כפייתי של תלמידיהם באינטרנט. (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהApplication Use, Online Behavior, and e-Learning Survey among Children and Youth: : In Favor of Online Safety, Against Internet Abuse
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים75-84
מספר עמודים10
סטטוס פרסוםפורסם - 2011
אירועהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 17 פבר׳ 2011 → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2011/

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה17/02/11 → …
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • הבדלים בין-תרבותיים
  • התמכרות לאינטרנט
  • חשיפה עצמית
  • יישומי מחשב
  • ילדים
  • משתמשים במחשבים
  • נוער

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'ממצאי סקר השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער: "כן" לגלישה בטוחה, "לא" לשימוש כפייתי'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי