ממצאי מחקרים על בעיות הדמוקרטיה התעשייתית בחברת העובדים

אביעד בר חיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)13-15
מספר עמודים3
כתב עתדפי שיתוף
כרך35
סטטוס פרסוםפורסם - 1983

IHP publications

  • ihp
  • ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל (1920-1994)
  • חברת העובדים
  • שיתוף עובדים בהנהלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי