מ'מנוף' ל'אגרוף' - חלקה של ההעפלה במאבק על ארץ ישראל 1945-1948

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מוסיף תובנות חשובות להערכת מפעל ההעפלה בשנים 1945-1948 ולהבנת מטרותיו. ממצאי המחקר מוכיחים כי יעדי ההעפלה לא היו אחידים בכל התקופה, אלא השתנו בהתאם למגמות הכלליות שאפיינו את המאבק הציוני בכל שלב. מכאן עולה כי גם ההעפלה נועדה קודם כל לשרת את מטרות המאבק הציוני. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהזירה הימית : מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה, 1949-1934
כותר משנה של פרסום המארחמחקרים ותעודות
עורכיםאסנת שירן
מוציא לאורמשרד הבטחון - ההוצאה לאור
עמודים63-85
מספר עמודים23
כרךז
מסת"ב (מודפס)9650511563
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

סדרות פרסומים

שםעלי זית וחרב
ISSN (מודפס)2616-6763

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: הזירה הימית בעריכת אסנת שירן

IHP publications

 • ihp
 • Aliyah Bet (1933-1948)
 • Eretz Israel -- History -- 1939-1948
 • Zionism
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1945-1948
 • העפלה
 • יציאת אירופה תש"ז (ספינת מעפילים)
 • ספינות מעפילים
 • ציונות

RAMBI publications

 • rambi
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
 • Eretz Israel -- Aliyah

פורמט ציטוט ביבליוגרפי