ממדעי המחשב להוראתם - רקע, התפתחות וסוגיות נבחרות

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהTopics in Computer Science Education
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

Keywords

  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי