מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהWho Governs the Military?: Between Control of the Military and Control of Militarism
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
מספר עמודים282
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-493-535-7
מסת"ב (מודפס)978-965-493-534-0
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

פורמט ציטוט ביבליוגרפי