מי מוליך את ההלכה? - התפתחות ההלכה בעידן ביזור הפסיקה

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34-36
מספר עמודים3
כתב עתדעות
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • הלכה
  • פסיקה (הלכה יהודית)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי