מי חיסל את הגלויות? שאלת המיליון - סיום הנוכחות היהודית בארצות אסלאלם: עדות המספרים

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחבר המאמר בוחן מה נותר מהקיום היהודי בארצות האסלאם בימינו, ובודק את הסיבות לעלייתם ארצה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-3
מספר עמודים3
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך237
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • Emigration and immigration
  • Jews -- Islamic countries
  • הגירה
  • יהודי ארצות האסלאם
  • עלייה וקליטה -- יהודי ארצות האסלאם

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Aliyah
  • Jews -- Arab countries -- History
  • Sephardim -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי