מיתוס של נוכלים קטנים: מאמר ביקורת על ספרו של ח.ל. בורחס: דברי ימי תועבת העולם

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15, 18
כתב עתעל המשמר
סטטוס פרסוםפורסם - 25 דצמ׳ 1987

הערה ביבליוגרפית

בורחס, חורחה לואיס: דברי ימי תועבת העולם, תרגמה מספרדית והוסיפה אחרית דבר: רנה לטוין. ת"א, עם עובד, 1987

Keywords

  • בורחס חורחה לואיס. דברי ימי תועבת העולם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי