מיתה, קבורה ואבלות: קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהDeath and Mourning among Oriental Jewry
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמעגל החיים
עורכיםשלום צבר
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאוריד יצחק בן צבי
עמודים281-323
מספר עמודים43
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

RAMBI publications

  • rambi
  • Jewish mourning customs
  • Bereavement
  • Judaism -- Customs and practices
  • Burial -- Religious aspects -- Judaism
  • Burial laws (Jewish law)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי