מירושלים הקדושה ועד המעיין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהFrom sacred Jerusalem to the spring: themes in the Arab press in Israel
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)44-55
מספר עמודים12
כתב עתפנים; כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

הערה ביבליוגרפית

העתונות הערבית בישראל.

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict -- Mass media and the conflict
  • Arab-Israeli conflict -- Press coverage
  • Arabic periodicals
  • Israeli periodicals

פורמט ציטוט ביבליוגרפי