מחקר משווה של חברות מקוונת וחברות פנים אל פנים בקרב תלמידי בתי ספר בישראל

מיכל אהרון, ערן חיות, יורם עשת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנס

תקציר

החדירה הרחבה של טכנולוגיות התקשורת הדיגיטלית, הובילה בשנים האחרונות להתפשטותה של תופעת החברות הוירטואלית. המחקר הנוכחי מתמקד בחקר מאפייני וחוויית החברות בקרב בני נוער מבתי ספר בישראל, תוך השוואה בין ממדי החברות הוירטואלית והחברות המסורתית. השוואה זו אפשרה לבחון את אופייה וממדיה של החברות הוירטואלית ובמה היא שונה או דומה לחברות המסורתית פנים אל פנים. נתוני המחקר נאספו באמצעות שאלונים שהועברו בין בני נוער. ממצאי המחקר מצביעים על כך שהחברות הוירטואלית נפוצה בקרב בני הנוער (לכשליש מהמשתתפים יש חבר וירטואלי אחד לפחות) ושהיא אינה מוגבלת לבעלי נטיה טכנולוגית או לקבוצה מובחנת של בני נוער. כמו כן, נמצא שבני נוער המקיימים קשרי חברות וירטואלית, נוטים בממוצע לעסוק פחות בפעילויות חברתיות כחברות בתנועות נוער. יחד עם זאת, על אף נפיצותה היחסית של החברות הוירטואלית, החברים האינטרנטיים מדורגים בדרך-כלל במקום נמוך יותר מהחברים פנים אל פנים. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים10-16
מספר עמודים7
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט -- היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
  • ידידות
  • יחסים בין אישיים אצל מתבגרים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי