מחקר היסטורי, עדות מכלי ראשון והתבוננות פרשנית: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

על ספרו של מרדכי בר-און "עצמאות בצל המלחמות".
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)345-351
מספר עמודים7
כתב עתעלי זית וחרב
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: משטרת ארץ ישראל: עיונים בתולדות המשטרה בתקופת המנדט הבריטי בעריכת רן מן

IHP publications

  • ihp
  • בר-און, מרדכי -- עצמאות בצל המלחמות
  • הסכסוך הערבי-ישראלי
  • מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל
  • מלחמת ששת הימים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי