מחקרי ירושלים לספרות עברית: גיליון מיוחד: ייצוגה של העיר האירופאית בספרות העברית

רפי צירקין סדן (עורך), נטשה גורדינסקי (עורך)

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתגיליון מיוחד

שפה מקוריתעברית
כרך30
פרסום על ידי מומחהמחקרי ירושלים בספרות עברית
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

פורמט ציטוט ביבליוגרפי