מחקרי הערכה: תרומתה של ההערכה לתהליך ההכשרה להוראה

רינת ארביב-אלישיב, גל הרפז-גורודסקי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על מחקרי הערכה במכללת סמינר הקבוצים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18-21
מספר עמודים4
כתב עתביטאון מכון מופת
כרך40
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

 • ihp
 • הכשרת מורים
 • הערכה עצמית של מורים
 • התנסות בהוראה
 • מדידה והערכה בחינוך
 • מחקר חינוכי
 • מכללות להכשרת מורים וגננות
 • מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב
 • סדנאות למידה
 • שיתוף פעולה בין מכללות למורים ולגננות לבין מוסדות חינוך
 • תוכניות לימודים
 • תיאטרון -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי