מחפשים מסגרת

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

פרופ' תמר הרמן, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, אינה ממהרת לתייג את החברה הישראלית כ"פתוחה" או לחילופים כ"סגורה". הישראלי הממוצע קשוב להתפתחויות גלובליות רעיוניות, טכנולוגיות ואחרות, אבל, בה בעת, פתיחות-יתר מאיימת עליו והוא חרד מפני התבוללות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-15
מספר עמודים6
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • גמישות (פסיכולוגיה)
  • ישראל -- חברה
  • קונפורמיות
  • שביל ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי