מחפשים אחרי איכות - כולנו יחד או כל אחד לחוד? השפעת למידה יחידנית ושיתופית על תחושת הבעלות, תפישת הלמידה ואיכותה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

שימוש בכלים טכנולוגיים באקדמיה מגביר את מעורבות הסטודנטים בתכני הקורס, מעשיר את תהליך הלמידה ומגביר השתתפות פעילה ביצירת תוכן. נמצא שלמידה מועצמת באמצעות אינטראקציה חברתית, ושהשתתפות פעילה בכתיבה שיתופית יכולה לשפר את ציוני הסטודנטים בקורס. מחקרים קודמים הראו כי בני אדם חשים תחושת בעלות פסיכולוגית כלפי מידע או תוצרי יצירתם. בטכנולוגיות שיתופיות כמו ויקי או Google Docs כותבי ערכים לימודיים חשים בעלות כלפי התוצרים שהשתתפו בכתיבתם. תחושה זו יכולה להשפיע על תהליך הלמידה ועל תוצריה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים16-20
מספר עמודים5
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • Learning
  • Team learning approach in education
  • למידה
  • למידה בקבוצות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי