מחכים לקולו או חזון האינטלקטואל ההרואי של ז'לין בנדה ושברו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחז'ילין בנדה, בגידת האינטלקטואלים
עורכיםדניס שרביט, אבי שגיא
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת כרמל
עמודים141-171
מסת"ב (מודפס) 9789655409895
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

פורמט ציטוט ביבליוגרפי