מחאה חברתית בנושאי מדיניות ביטחון

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארח שלושים שנה למלחמת יום הכיפורים : האתגרים והחתירה למענה
כותר משנה של פרסום המארחסיכום יום עיון
עורכיםענת קורץ
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורמרכז יפה למחקרים אסטרטגיים
עמודים65-74
מספר עמודים10
מסת"ב (מודפס) 9654590514
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

פורמט ציטוט ביבליוגרפי