מות השכינה' ביצירת ש"י עגנון: קריאה בארבעה סיפורים ובמקורותיהם

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהDeath of the Shekhina: readings in four Agnon stories and in their sources
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהוצאת אוניברסיטת בר-אילן
מספר עמודים149
מסת"ב (מודפס)9789652263032
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

פורמט ציטוט ביבליוגרפי