מושאים כסיבות של רגשות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)413-431
מספר עמודים19
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרךמ"א
סטטוס פרסוםפורסם - 1992

IHP publications

  • ihp
  • רגשות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי