מורים, תלמידים והוריהם בהטמעת שינוי טכנולוגי: שימוש במערכת משו"ב לניהול למידה

אינה בלאו, מירה המאירי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

במחקר המתואר במאמר זה נבדקה הטמעתה של מערכת משו"ב (מיידיות, שקיפות ובקרה) לניהול למידה בעשרה בתי ספר על-יסודיים במהלך השנים תשס"ז, תשס"ח ותשס"ט. נמצא כי חל גידול ניכר במספר הכניסות למערכת של עובדי הוראה, תלמידים והורים, לשם שיתוף במידע באמצעות הזנת נתונים יום-יומיים ושליחת הודעות לצוות העובדים. חלק מבתי הספר השתמשו במערכת משו"ב ליצירת קשר עם משפחות התלמידים, ובאלה נמדדה רמת אינטראקטיביות גבוהה יותר בקרב עובדי ההוראה. הזנת נתונים רבים על ידי עובדי ההוראה הביאה להגדלת מספר הכניסות למערכת של תלמידים ושל הוריהם. אימהות נכנסו למערכת פי שלושה כמעט יותר מאבות, אימצו את הטכנולוגיה בקצב מהיר יותר ו"ניצלו" יותר את נכונותם של עובדי הוראה להזין נתונים יום-יומיים, כדי להתעדכן בנוגע לילדיהן. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)105-138
מספר עמודים34
כתב עתדפים
כרך54
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • בתי ספר
  • חדשנות
  • למידה
  • מורים
  • מעורבות הורים בחינוך
  • מערכות מידע ממוחשבות
  • שינוי טכנולוגי
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי