מורים בעולם של שינוי : מגמות ואתגרים.

שרה גורי-רוזנבליט (עורך), דבורה בן-שיר (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים443
מסת"ב (מודפס)9650607528
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

פורמט ציטוט ביבליוגרפי