מורים בכיתות משולבות: שביעות רצון ודרכי התמודדות

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר דן בהתפתחות מגמת השילוב ובוחן את הקשיים העלולים להיווצר במסגרת הכיתה תוך התייחסות לעמדות המורים, לתפיסותיהם ולדרכי התמודדותם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהחינוך במבחן הזמן 2 (קובץ בעריכת איתן פלדי)
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאור"רכס" - פרויקטים חינוכיים
עמודים411-422
מספר עמודים12
מסת"ב (מודפס)9654034611
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

שער רביעי: השונות כאתגר - ביטוייה במדיניות ובמעשה

IHP publications

 • ihp
 • Adjustment (Psychology)
 • Attitude (Psychology)
 • Job satisfaction
 • Mainstreaming in education
 • School environment
 • Teachers
 • אקלים בית הספר
 • התמודדות (פסיכולוגיה)
 • מורים
 • עמדות
 • שביעות רצון בעבודה
 • שילוב ילדים עם מוגבלות במוסדות חינוך רגילים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי