מורה כשחקן: משמעויות האנלוגיה ומגבלותיה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)98-105
מספר עמודים8
כתב עתדפים
כרך17
סטטוס פרסוםפורסם - 1993

IHP publications

  • ihp
  • הוראה
  • מורים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי