מוסלמים ופרנקים בא-שאם: חיזוק הנאמנות הדתית והגבהת המחיצות

דפנה אפרת, מוצטפא כבהא

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)49-64
מספר עמודים16
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך92
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

 • ihp
 • Christianity and other religions -- Islam
 • Conversion
 • Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Islam -- Relations
 • Islam -- Relations -- Christianity
 • Taqlīd
 • Travelers' writings -- History and criticism
 • War -- Religious aspects
 • אסלאם ודתות אחרות
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- ימי הבינים
 • המרת דת
 • מלחמת מצווה
 • מסורת אסלאמית
 • נצרות ואסלאם
 • ספרות נוסעים

RAMBI publications

 • rambi
 • Eretz Israel -- Church history -- Middle Ages, 600-1500
 • Islam -- Eretz Israel -- History -- Middle Ages, 500-1500

פורמט ציטוט ביבליוגרפי