מוטיבים בזיכרון העממי הפלסטיני על אודות מרד 1939-1936 ומלחמת 1948

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדיאלקטיקה של זיכרון ושכחה בעצמאות הישראלית ובנכבה הפלסטינית
עמודים17-21
מספר עמודים5
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- History -- War of Independence, 1948-1949
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Refugees, Palestinian Arab

פורמט ציטוט ביבליוגרפי