מוח מתימטי: על יכולות ולקויות

ענת ברנע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המיומנות לבצע חישובים והיכולת המתמטית תלויים בתפקודים הממוקמים באזורים מוחיים נפרדים. לאילו כישורים קשורה היכולת המתמטית? ולקות במתמטיקה, המכונה דיסקלקוליה, מה גורם לה?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)54-57
מספר עמודים4
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך40
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • אריתמטיקה
  • דיסקלקוליה
  • מוח
  • מתמטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי