מה עושה אותנו למה שאנו? [מאמר ביקורת]

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הריס, ג'ודית ריץ'. אין שניים דומים, הוצאת עם עובד, 2008
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)72-74
מספר עמודים3
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך127
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • אינדיבידואציה (פסיכולוגיה)
  • אישיות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי