מה יכולה ישראל ללמוד מן השירות האזרחי בגרמניה?

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהWhat can Israel Study from the Civil Service in Germany?
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשירות חובה או חובה לשרת
כותר משנה של פרסום המארחתרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל
עורכיםיגיל לוי
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים16-37
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-06-1465-2
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי