'מה אתה נותן פתחון פה למינים?' לפתרונה של שאלת הצנזורה בפיוטים לשבועות: [הארות ותגובות]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)637-644
מספר עמודים8
כתב עתתרביץ: רבעון למדעי היהדות
כרךע
מספר גיליוןג-ד
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

  • ihp
  • Piyyutim
  • Shavuot
  • פיוטים
  • שבועות (חג)

RAMBI publications

  • rambi
  • Christianity and other religions -- Judaism -- History -- To 1500
  • Fasts and feasts -- Judaism -- Liturgy
  • Shavuot -- Liturgy

פורמט ציטוט ביבליוגרפי