מהם תרחישים ולמה הם משמשים?

יגיל לוי (עורך אורח)

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתגיליון מיוחדביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהScenarios and Public Policy
שפה מקוריתעברית
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך105
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

פורמט ציטוט ביבליוגרפי