מהם תרחישים ולמה הם משמשים?

יגיל לוי, דני פישר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מציג מבוא כללי ללימוד תרחישים, הרלוונטיים בעיקר למדיניות ציבורית. הוא בוחן מה הם תרחישים, מציג שלוש גישות עיקריות הנבדלות זו מזו מבחינת המטרות שהתרחישים משרתים, סוקר את השלבים העיקריים בעריכת תרחישים ומנתח את יתרונותיהם ואת חסרונותיהם. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהWhat are scenarios and what are they used for?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)5-16
מספר עמודים12
כתב עתביטחון סוציאלי
כרך105
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: תרחישים ומדיניות ציבורית. למאמר קיים תקציר בשפה האנגלית בעמ' VII למאמר קיים תקציר בשפה הערבית בעמ' 161

IHP publications

 • ihp
 • Forecasting
 • Imaging systems
 • Public policy
 • Risk
 • אסטרטגיה מדינית
 • הדמיה
 • חיזוי
 • מדיניות ציבורית
 • סיכונים
 • תכנון באמצעות תרחישים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי