מהו צבא אזרחים?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

למאמר הזה יש מטרה בתחום המושגי: להציב את החיץ המתבקש בין השיח הציבורי בישראל, שבו מכוּנה הצבא "צבא העם", ובין השיח האקדמי, ולהציג את ההמשגה האקדמית ההולמת את הצבא. זהו צבא אזרחים (citizen army) במהותו - צבא המבוסס על גיוס חובה - ולא "צבא העם", שהוא המסמן הסמלי אבל לא המושגי של הצבא. המאמר יוקדש לבירור המושג צבא האזרחים, ויבחין אותו מצבא שאינו מבוסס על גיוס חובה. לצבא האזרחים יש כמה מאפיינים עיקריים: אזרחי המדינה משרתים בצבא כאזרחים; הגבולות בין הצבא והחברה מטושטשים; הציפייה מן הצבא היא לשמש "בית־ספר לאומה" ; המדינה מגדלת את החיילים והחיילות ולא השוק; החיילים ממושמעים כאזרחים; צבא האזרחים נשלט בידי האזרחים. עם המעבר לצבא מתנדבים וביטול גיוס החובה משתנים המאפיינים האלה (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהWhat is a Citizen Army?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)9-29
מספר עמודים21
כתב עתחברה, צבא וביטחון לאומי
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP publications

  • ihp
  • Citizenship
  • Civil supremacy over the military
  • Civil-military relations
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
  • אזרחות (מדעי המדינה)
  • התנדבות לצה"ל
  • פיקוח אזרחי על הצבא
  • צבא -- גיוס
  • צבא ומדינה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי